Bina

Bina

Raspolažemo binom dimenzija do 40m2, visine 40cm i 20 cm sa stepenicama i obrubom.  Zajedno sa nama, stvorite event za pamćenje.