Sistemi za simultani prevod

Sistemi za simultani prevod

Oprema za simultano prevođenje kojom raspolažemo:

  • do 200 bežičnih IR BRÄHLER prijemnika
  • kabine za prevodioce ili video link (bez kabine za prevođenje)
  • prateća oprema